Akumulatory TOPCAR
Witamy!

Utylizacja zużytych akumulatorów

Składniki chemiczne, wchodzące do składu zużytych akumulatorów są niezwykle szkodliwe dla organizmów żywych i środowiska. W celu zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania tych substancji Megatex, jako pierwszy, uruchomił na Ukrainie dział kompleksowej utylizacji, przede wszystkim zapewniając ochronę środowiska w postępowaniu z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi (AOK). Recykling surowców wtórnych odbywa się poprzez ekstrakcję z zużytych akumulatorów szkodliwych elementów (związki ołowiu, metalowa platyna, metale kolorowe) oraz dalsze przetwarzane i wykorzystanie w produkcji, tworząc ciągły cykl produkcyjny.

Kompleksowy recykling odpadów AOK składa się z dwóch komponentów: usuwania komponentów AOK zawierających ołów i ponowne wykorzystanie odpadów elektrolitu AOK.

Ogólnym celem działu recyklingu zużytych akumulatorów w "Megatex" Sp. z o.o. jest recykling odpadów niebezpiecznych i odzyskanie surowców, które będą dalej wykorzystywane jako dodatkowe komponenty do produkcji nowych akumulatorów, a także zneutralizowanie produktów, które mają negatywny wpływ na środowisko. Takie możliwości zapewnia nowoczesny sprzęt, zamontowany w dziale recyklingu przedsiębiorstwa. Urządzenia recyklingu wykonują rozdział wyników rozkładu substancji chemicznych i domieszek, rozdrabianie na frakcji, neutralizację zużytego elektrolitu poprzez jego obróbkę do krystalicznego siarczanu sodu. W wyniku rozdrabiania akumulatorów powstaje polipropylen, który po kilku etapach oczyszczania i obróbki przekształca się w granulki polipropylenu i nadaje się do dalszego wykorzystania w procesie produkcji nowych akumulatorów.

Skontaktuj Z NAMI

Jeśli potrzebujesz informacji na temat wyrobów marki TOPCAR, prosimy zadzwonić lub napisać do nas swoje pytanie. Chętnie pomożemy!

Please enter your name.
Please enter your valid E-mail ID.
Please enter your message.
Your message has been sent successfully.
Sorry, error occured this time sending your message.

m. Kijów, ul. Polewaja 3A (044) 227 15 87 (067) 547 38 38 topcar_ukr@inet.ua
Prawa autorskie "Autotrade" Sp. z o.o.